برگزاری کلاس آموزشی مسئولین امور اداری شهرداری های استان در مجتمع فرهنگی امام علی(ع) شهر حمیدیا و به میزبانی شهرداری حمیدیا

برگزاری کلاس آموزشی مسئولین امور اداری شهرداری های استان در مجتمع فرهنگی امام علی(ع) شهر حمیدیا و به میزبانی شهرداری حمیدیا