برگزاری کلاس آموزشی بهداشت برای پاکبانان زحمت کش خدمات شهری حمیدیا

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت برای پاکبانان زحمت کش خدمات شهری حمیدیا