برگزاری مراسم نورافشانی به مناسبت ایام ا... دهه فجر در بوستان شهردار

شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام ا... دهه فجر در نظر دارد مراسم نورافشانی در بوستان شهردار (قلعه رحمت آباد) برگزار نماید از اینرو از عموم شهروندان دعوت میگردد دراین مراسم شرکت نمایند.

زمان : سه شنبه 21 بهمن 93 ساعت 19/45

مکان: بلوار شهید دشتی - خیابان شهیدان محمدرضا دشتی - خیابان شهدای رحمت آباد - بوستان شهردار (قلعه رحمت آباد)