برگزاری مراسم تقدیر از حوزه های برتر شورای حل اختلاف شهرستان یزد با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، معاون محترم قضائی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف،اعضای محترم شورای شهر و شهردار حمیدیا و دیگر مسئولین و مدعوین گرامی در مجتمع فرهنگی امام علی(ع) حمیدیا

برگزاری مراسم تقدیر از حوزه های برتر شورای حل اختلاف شهرستان یزد با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، معاون محترم قضائی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف،اعضای محترم شورای شهر و شهردار حمیدیا و دیگر مسئولین و مدعوین گرامی در مجتمع فرهنگی امام علی(ع) حمیدیا