برگزاری دومین همایش اهدای کلاه ایمنی توسط شهرداری حمیدیا

برگزاری دومین همایش اهدای کلاه ایمنی توسط شهرداری حمیدیا