برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان،اعضای شورای شهر و شهردار حمیدیا جهت بررسی مسائل و مشکلات فی ما بین در محل شورای اسلامی شهر حمیدیا

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان،اعضای شورای شهر و شهردار حمیدیا جهت بررسی مسائل و مشکلات فی ما بین در محل شورای اسلامی شهر حمیدیا