برگزاری جلسه مشترک با مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز یزد

برگزاری جلسه مشترک با مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز یزد

جلسه مشترکی با حضور مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز یزد و چند تن از مسئولین آن سازمان،شهردار محترم حمیدیا و ریاست محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا در محل شهرداری حمیدیا برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر پهلوانپور ضمن ابراز رضایت از خدمات خوب شهرداری حمیدیا خواستار تعامل و همکاری بیشتر دو سازمان در زمینه های مختلف شد. در پایان آقای پهلوانپور ضمن بازدید از واحدهای مختلف شهرداری با پرسنل و روند کار شهرداری آشنا شد.