برگزاری جلسه مسئولان فضای سبز شهرداریهای استان به میزبانی شهرداری حمیدیا و بازدید از پروژه های فضای سبز شهری

برگزاری جلسه مسئولان فضای سبز شهرداریهای استان به میزبانی شهرداری حمیدیا و بازدید از پروژه های فضای سبز شهری