برگزاری جلسه مسئولان درآمد شهرداریهای استان به میزبانی شهرداری حمیدیا و سپس بازدید از پروژه های عمرانی

برگزاری جلسه مسئولان درآمد شهرداریهای استان به میزبانی شهرداری حمیدیا و سپس بازدید از پروژه های عمرانی