برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا و جناب سروان یاوری رئیس جدید کلانتری 14 ابوذر و دیگر مسئولان شهرداری و تاکید دو طرف بر تعامل و همکاری مستمر به جهت حفظ نظم و امنیت شهر حمیدیا

برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا و جناب سروان یاوری رئیس جدید کلانتری 14 ابوذر و دیگر مسئولان شهرداری و تاکید دو طرف بر تعامل و همکاری مستمر به جهت حفظ نظم و امنیت شهر حمیدیا