برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،مسئولین پلیس راهور شهرستان یزد و کارشناسان شهرداری به منظور بررسی و حل مشکلات ترافیکی شهر حمیدیا

برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،مسئولین پلیس راهور شهرستان یزد و کارشناسان شهرداری به منظور بررسی و حل مشکلات ترافیکی شهر حمیدیا