برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،مسئولین امور 3 برق یزد و کارشناسان دو مجموعه به منظور بررسی مشکلات و کمبودهای روشنایی شهر حمیدیا و ارائه راهکار به جهت مرتفع شدن آنها

برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،مسئولین امور 3 برق یزد و کارشناسان دو مجموعه به منظور بررسی مشکلات و کمبودهای روشنایی شهر حمیدیا و ارائه راهکار به جهت مرتفع شدن آنها