برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،جناب آقای برزگر بخشدار مرکزی یزد،نماینده شورای اسلامی شهر حمیدیا و دیگر مسئولان به منظور هماهنگی و همکاری مضاعف در جهت تسریع اجرای پروژه های مشترک

برگزاری جلسه با حضور مهندس مرزبان شهردار حمیدیا،جناب آقای برزگر بخشدار مرکزی یزد،نماینده شورای اسلامی شهر حمیدیا و دیگر مسئولان به منظور هماهنگی و همکاری مضاعف در جهت تسریع اجرای پروژه های مشترک