برگزاری جلسه با حضور فرماندار محترم شهرستان یزد جناب آقای رستگاری در شهرداری حمیدیا

برگزاری جلسه با حضور فرماندار محترم شهرستان یزد جناب آقای رستگاری در شهرداری حمیدیا

صبح امروز جلسه ای با حضور فرماندار محترم شهرستان یزد جناب آقای رستگاری،شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا در محل شهرداری حمیدیا برگزار گردید.در این جلسه مهندس مرزبان ، شهردار حمیدیا ضمن معرفی شهر حمیدیا و همچنین پروژه های در دست اقدام گزارشی از برنامه های شهرداری برای سال آینده ارائه کرد.رئیس محترم شورای اسلامی شهر حمیدیا نیز با اشاره به پروژه های مشترک این شهرداری با شهرداری یزد خواستار هماهنگی و همکاری در اجرای سریعتر این پروژه ها شد.سپس فرماندار محترم ضمن ایراد سخنانی قول مساعد جهت پیگیری مسائل مطرح شده در جلسه را داد.در پایان فرماندار محترم ضمن حضور در واحدهای مختلف شهرداری با پرسنل این شهرداری آشنا شد.