برگزاری جلسه با حضور جناب آقای ارجمندی مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم حمیدیا و دیگر کارشناسان دو مجموعه جهت بررسی مسائل و مشکلات مدارس شهر حمیدیا و ارائه راهکار جهت برطرف کردن آنها

برگزاری جلسه با حضور جناب آقای ارجمندی مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم حمیدیا و دیگر کارشناسان دو مجموعه جهت بررسی مسائل و مشکلات مدارس شهر حمیدیا و ارائه راهکار جهت برطرف کردن آنها