برگزاری برنامه فرهنگی نشاط آسمانی در شب های ماه مبارک رمضان در تعدادی از بوستان های شهر حمیدیا

برگزاری برنامه فرهنگی نشاط آسمانی در شب های ماه مبارک رمضان در تعدادی از بوستان های شهر حمیدیا