برگزاری آئین اختتامیه استانی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به میزبانی شهرداری حمیدیا در محل مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) شهر حمیدیا

برگزاری آئین اختتامیه استانی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به میزبانی شهرداری حمیدیا در محل مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) شهر حمیدیا