برگزاری اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری حمیدیا در سال 1394

برگزاری اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری حمیدیا در سال 1394

به اطلاع میرساند که اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری حمیدیا در سال جاری با حضور همه اعضاء تشکیل و پیرامون موارد و موضوعات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها بحث و تبادل نظر گردید.