برگزاری اختتامیه مسابقات والیبال جام همبستگی در سالن ورزشی غدیر شهرداری حمیدیا

برگزاری اختتامیه مسابقات والیبال جام همبستگی در سالن ورزشی غدیر شهرداری حمیدیا