برپائی ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه و دهه فجر انقلاب اسلامی در ورودی بوستان ناجی شهر حمیدیا

برپائی ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه و دهه فجر انقلاب اسلامی در ورودی بوستان ناجی شهر حمیدیا