بازدید مهندس موسوی نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از شهر حمیدیا و پروژه های در دست اقدام

بازدید مهندس موسوی نماینده محترم مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از شهر حمیدیا و پروژه های در دست اقدام