بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری یزد،مدیر کل محترم راه آهن یزد و مسئولین شهرداری از جاده دهنو و رفع مشکلات موجود به جهت آغاز عملیات اجرایی پروژه

بازدید معاون محترم امور عمرانی استانداری یزد،مدیر کل محترم راه آهن یزد و مسئولین شهرداری از جاده دهنو و رفع مشکلات موجود به جهت آغاز عملیات اجرایی پروژه