بازدید مدیر کل محترم امور شهری استانداری از شهر حمیدیا


جناب آقای مهندس خادمی ضمن دیدار با مسئولین و پرسنل شهرداری حمیدیا از بوستان های سطح شهر از جمله بوستان شهردار،بوستان شهدای گمنام و بوستان آلاله ها بازدید به عمل آوردند و ضمن تشکر از شهردار محترم و مجموعه پرسنل شهرداری از روند کار ابراز رضایت نمودند.