بازدید مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه های سرمایه گذاری شهر حمیدیا

بازدید مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه های سرمایه گذاری شهر حمیدیا

دکتر محسن کوشش تبار مدیر کل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور در شهر حمیدیا از پروژه های سرمایه گذاری این شهر بازدید کرد
در این بازدید مهندس دشتی رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا،آقای روشن کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد و مهندس شاکری شهردار حمیدیا ایشان را همراهی می کردند.