بازدید شورای شهر

بازدید شورای شهر

  رییس شورای اسلامی شهر حمیدیا از غرفه این شهر در نمایشگاه جامع مدیریت شهری بازدید کرد

صبح روز یکشنبه مورخ 21/8/91 آقای مهندس سید حبیب دشتی به همراه آقایان علی اکبر دشتی و غلامرضا جعفری (دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا) از غرفه شهرداری حمیدیا در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور در محل مصلای امام خیمینی تهران بازدید نمود