بازدید شهرداران محترم استان خراسان شمالی از شهر حمیدیا

بازدید شهرداران محترم استان خراسان شمالی از شهر حمیدیا

شهرداران استان خراسان شمالی ضمن بازدید از شهر حمیدیا با روند اجرای مدیریت شهری و پروژه های انجام شده  این شهرداری آشنا شدند ، در این دیدار که با همراهی جناب آقای مهندس خادمی مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد ، جناب آقای شاکری مطلق مدیر کل محترم  امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و شهردار محترم حمیدیا انجام شد ، شهرداران استان خراسان شمالی رشد و پیشرفت قابل توجه و سریع شهر حمیدیا را قابل تحسین و تجلیل دانسته و ابراز امیدواری کردند بتوانند از تجربیات مدیریتی مجموعه شهرداری حمیدیا استفاده کنند.