بازدید شهردار

بازدید شهردار

 

شهردار حمیدیا از غرفه شهرداری حمیدیا در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور بازدید نمود

در سومین روز از برپایی سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور در مصلای امام خمینی تهران بازدید نموده و از مسئولین غرفه تشکر و قدردانی کردند