آئین افتتاح بوستان ورزش شهر حمیدیا با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار،سرپرست محترم فرمانداری،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا و دیگر مسئولین و مدعوین هم زمان با هفته دولت برگزار گردید

آئین افتتاح بوستان ورزش شهر حمیدیا با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار،سرپرست محترم فرمانداری،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا و دیگر مسئولین و مدعوین هم زمان با هفته دولت برگزار گردید