استاندار محترم یزد طی حکمی آقای امیر شاکری را به سمت شهردار حمیدیا منصوب کرد

استاندار محترم یزد طی حکمی آقای امیر شاکری را به سمت شهردار حمیدیا منصوب کرد

استاندار محترم یزد طی حکمی آقای امیر شاکری را به سمت شهردار حمیدیا منصوب کرد
محمد علی طالبی در این حکم آورده است : انتظار می رود در جهت نیل به الگوی ایرانی-اسلامی شهر،همه تلاش خود را در چارچوب سیاست های کلی نظام و بر اساس برنامه ها و راهبردهای مصوب شورا،مصروف آبادانی آن دیار در حوزه های مختلف عمرانی،اجتماعی و فرهنگی نمائید.بدیهی است در این مسیر،جلب مشارکت مردم،همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی،تقویت پاسخگویی و ارتقاء شفافیت در فعالیت های شهرداری مورد تاکید اینجانب می باشد.