آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد

آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد

آزمون استخدامی شهرداری های استان یزد همزمان با سراسر کشور در روز جمعه مورخ 94/11/02 برگزار میگردد . داوطلبان می باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 94/10/26 لغایت 94/10/30 به پورتال دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد به آدرس www.shahri.ostanyazd.ir مراجعه نمایند.