ابراز رضایت معاون محترم امور عمرانی استانداری از عملکرد شهرداری حمیدیا در وبلاگ شخصی ایشان

ابراز رضایت معاون محترم امور عمرانی استانداری از عملکرد شهرداری حمیدیا در وبلاگ شخصی ایشان

جناب آقای مهندس  سید حسینی معاون محترم امور عمرانی استانداری یزد پس از ملاقات با شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر حمیدیا با درج مطلب: 

«شهردارمحترم حمیدیا و ریاست محترم شورای شهر حمیدیا آمدند در زمینه فضای سبز خوب کار کردند از بودجه تصویبی هم جلوترند با هم همدلند و خوب کار میکنند»

در وبلاگ شخصی شان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا ابراز رضایت کردند. 

 لینک