اوضاع اقلیمی اوضاع اقلیمی

 

 
 
اين منطقه جزيي از دشت‌هاي كويري بزرگ حوضه آبريز دشت يزد ـ اردكان مي‌باشد متوسط بارندگي ساليانه آن 50-60 ميلي‌متر و ميزان متوسط تبخير در اين منطقه 35 ميلي‌متر و درجه حرارت متوسط ساليانه 30درجه سانتي‌گراد مي‌باشد. مقدار رطوبت نسبي هوا بطور متوسط 20 الي 30 درصد بوده و درجه حرارت حداكثر مطلق 45 و حداقل 12/5 درجه است. ضمناً تعداد ماه‌هاي مرطوب سال كمتر از يك ماه مي‌باشد.