برگزاری دومین همایش اهدای کلاه ایمنی توسط شهرداری حمیدیا