ادای احترام به مقام والای معلمان همزمان با روز بزرگداشت مقام معلم